کانون ها
 

ردیف

نام کانون

سال تأسیس

دبیر کانون

رشته

1

شعر و ادب

1395

فرزانه حقیقی

مهندسی مکانیک

2

قرآن و عترت

1394

محسن کارگرزاده

مهندسی مکانیک