مدیر آموزش و پژوهش

خانم مریم قلی زاده

سوابق تحصيلات دانشگاهي

·      کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل

·      کارشناسی مدیریت صنعتی

·      کاردانی مکانیک (ساخت تولید) - گرایش قالبسازی

سوابق شغلی

·      بازرس کنترل کیفیت      

·      کارشناس تضمین کیفیت 

·      کارشناس پشتیبانی مهندسی فروش     

·      مسئول امور مدرسین و جذب هیئت علمی

·      مسئول امور امتحانات

·      کارشناس گروه مکانیک – کامپیوتر- برق

سوابق دوره ­های آموزشی

·      دوره آموزشی مهارت های هفتگانه کامپیوتر (Outlook .Access .Internet . PowerPoint. Excel.word. )

·       دوره های آموزشی ISO

·      گواهینامه مهارت آموزش فنی و حرفه ایی (رایانه کار درجه 2)

·      تکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران (MS) درجه 1

ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎيﺣﺮﻓﻪاي

·      آشنایی کامل به ابزارهای اندازه گیری

·      آشنا به جمع آوری اسناد مناقصات و قراردادها

·      آشنا به آماده سازی پیش فاکتور ها و استعلام سازی ، صورت حساب

·      آشنایی مقدماتی به شبکه

·      آشنا به امور اداری

·      کنترل مدارک و مستندات

·      آشنایی با نرم افزار نماد، پافکو

·      آشنایی با نرم افزار Autocad، solidwork