مدیر گروه برق

خانم مهندس کتایون رهبری

سوابق تحصیلی:

کارشناسی رشته برق الکترونیک  از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین از سال (85 تا 89)

موضوع پایان نامه فاصله سنج

کارشناسی ارشد برق الکترونیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین از سال(89 تا 91)

موضوع پایان نامه طراحی و شبیه سازی یک تقویت کننده عملیاتی فولدد کسکد با استفاده از گین بوستینگ در سی ماس نومتر

دانشجوی دکترای برق الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی شهرری واحد یادگار امام(ره)


 

سوابق شغلی:

- کارشناس شرکت صحرا بیهق الکترونیک (از سال 86 تا 87)

- مدرس موسسه غیرانتفاعی آبا آبیک (از سال 89 تا 91)

- مدرس موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی(از سال 90 تا کنون)
- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

- مدرس موسسه غیر انتفاعی اوج( از سال 94 تا کنون)

- مدیر گروه موسسه غیر انتفاعی اوج(از سال 94 تا کنون)

- عضو هیئت علمی موسسه غیرانتفاعی اوج(از بهمن 94)

- مشاور تحقیق و توسعه شرکت آریا مقام پارس در زمینه طراحی کنترهای پیش پرداحت برق و آب

- دبیر کانون های رباتیک محله قلهک شهرداری منطقه 3( سال 93 و 94)

- مسئول برگزاری مسابقات رباتیک جشنواره شکوفا محله قلهک شهرداری منطقه 3 (سال 93و 94)
 

فعالیت های علمی و پژوهشی:

-مولف کتاب تحلیل مدار 1 و 2 (در حال چاپ)

-مقاله Analysis And Design of Folded-cascode op-amp by using gain Boosting Technique   (در حال چاپ)

 

مدارک علمی دوره های کاربردی:

-گواهینامه حضور در دومین سمینار بازاریابی و فروش از  OxfordCert انگلستان

-گواهینامه حضور در سومین سمینار بازاریابی و فروش از مدرسه عالی کسب و کار ماهان و انجمن مدیریت راهبردی کسب و کار

-گواهینامه حضور در سمینار کسب و کار دانشگاه تهران از موسسه آموزش عالی آرمان مورد تایید وزارت علوم تحقیقات فناوری

-گواهینامه حضور در پنجمین سمینار بازاریابی و مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران از گروه مدیریت و بازاریابی ایران و IQS   انگلستان