سرویس ایاب و ذهاب
 

برنامه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان از تهران و کرج به سمت دانشگاه

آدرس ایستگاه های تهران

ساعت حرکت

ساعت برگشت

آزادی، داخل ترمینال آزادی، جنب تالار غذاخوری

6:50پایان کلاس

رسالت، میدان رسالت، روبروی مسجد، بطرف سیدخندان

6:15

پایان کلاس

مترو صادقیه، ایستگاه اتوبوس های مترو

6:50

پایان کلاس

آدرس ایستگاه های کرج

ساعت حرکت

ساعت برگشت

زیر پل فردیس، خروجی فردیس به سمت اتوبان قزوین،  روبروی مؤسسه فرهنگی فکری کودکان

7:20

پایان کلاس

45 متری گلشهر، جنب پمپ بنزین، 100 متر جلوتر به سمت اتوبان

7:25

پایان کلاس

حصارک، اتوبان، زیرپل حصارک

7:35

پایان کلاس