گروه هوافضا

مدیر گروه: آقای دکتر حسین اتحادی

رزومه

ایمیل: edu.aero@ooj.ac.ir

کارشناس گروه: خانم زهرا صباغ